iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η αποστολή από τη ΔΕΗ των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την πληρωμή του ειδικού τέλους ακινήτων από τους φορολογούμενους, αλλά και τα νέα σημειώματα για την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

ΚΑΡΤΑ 1

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΗ, η πρώτη παρτίδα θα αφορά περίπου 200.000 εκκαθαριστικά σημειώματα με στόχο μέσα στο Δεκέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή τους και στα 5,5 εκατομμύρια υπόχρεων για την καταβολή του τέλους.

ΚΑΡΤΑ 2

Στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΕΗ θα επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν υποχρέωση να πληρώσουν το τέλος καθώς σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον παρέλθουν 40 μέρες από τη βεβαίωσή του, θα κόβεται το ρεύμα.

ΚΑΡΤΑ 3

Επίσης αν δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ρεύματος εντός 20 ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, που προϋποθέτει καταβολή του τέλους, η ΔΕΗ θα ενημερώνει την εφορία για την ανεξόφλητη οφειλή προκειμένου η τελευταία να προχωρά στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Στην υπουργική απόφαση που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες θα προβλέπεται ότι εφόσον δεν χορηγηθεί απαλλαγή ή μείωση του συντελεστή του ειδικού τέλους, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τις προϋποθέσεις απαλλαγής (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι), θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης του 2010 και του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων του 2008 ή συμβόλαιο για την απόκτηση ακινήτου μετά την 1/1/2008.

ΚΑΡΤΑ 4

Ακόμη για ακίνητα στα οποία η ΔΕΗ δεν διαθέτει ημερομηνία κατασκευής, ορίζεται το 1 ως συντελεστής παλαιότητας.

Τις επόμενες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να αποστείλει και νέα σειρά εκκαθαριστικών σημειωμάτων που αφορούν την εισφορά αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά για ΙΧ, σκάφη και το τέλος επιτηδεύματος που ανέρχονται σε είσπραξη φόρου ύψους 106 εκατ. ευρώ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση