iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το προφιλ της ελληνικης οικονομιας και οι βασεις για τα επομενα χρονια καθοριζονται αμεσα απο τα οικονομικα στοιχεια που δοθηκαν στην δημοσιοτητα.

ΚΑΡΤΑ 1
Στα 19.163 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011, έναντι του νέου στόχου των 19.242 εκατ. ευρώ - όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012 - και ελλείμματος 16.650 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

ΚΑΡΤΑ 2
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.980 εκατ. ευρώ και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 4,2% από 5,3% στο οκτάμηνο.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εννιαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 39,2% ή κατά 529 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2010.Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο επόμενο τρίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.

ΚΑΡΤΑ 3

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,0% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.381 εκατ. ευρώ.

- στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.862 εκατ. ευρώ,

- στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 306 εκατ. ευρώ και

- στα νοσοκομεία κατά 834 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 134 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης - κατά τον ορισμό του ESA95 - που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση