iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Δυο ακόμη σεμινάρια


Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνεργασία με το ΚΕΚ/Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου, θα υλοποιήσει δύο νέα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το πρώτο έχει ως θέμα "Τα μυστικά της σύγχρονης πώλησης" (19-26 Οκτωβρίου). Το σεμινάριο είναι ένα συμμετοχικό (interactive) πρόγραμμα που θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των συμμετεχόντων σε θέματα πωλήσεων, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Σκοπός του προγράμματος είναι να καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις της λιανικής, παρέχοντας σύγχρονες μεθόδους και απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.
Το δεύτερο έχει ως θέμα "Η ψυχολογία της διοίκησης και των αποτελεσματικών ομάδων" (19-31 Οκτωβρίου). Απευθύνεται σε νέα και καθιερωμένα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση