iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Στοργικοί γονείς


Στοργικοί γονείς

Διαπιστώνουμε τελευταία ότι οι δημοτικοί τέως και νυν άρχοντες και υπάλληλοι είναι ιδιαίτερα στοργικοί γονείς. Σε συνθήκες έντονης ανεργίας φροντίζουν για την αποκατάσταση των παιδιών τους, εξασφαλίζοντάς τους εργασία, έστω ευκαιριακή, στο φιλόξενο, γνωστό και προστατευμένο χώρο των Δημαρχείων ή των δημοτικών παιδικών σταθμών. Όλα είναι "νόμιμα", έστω οριακά. Δε θα το αμφισβητήσουμε. Είναι όμως και ηθικά;
Επιτρέπεται άραγε σήμερα να συναλλάσσονται με την εξουσία και οι συνδικαλιστές που καταλαμβάνουν τα δημαρχεία;

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση