iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΣΠΑ Πράσινα σχολεία


Προτάσεις για "πράσινα" σχολεία κατέθεσε στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Ηρακλείου. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι προτάσεις με τίτλο α) "Αξιοποίηση ΑΠΕ και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 33ο Δημοτικό-9ο Γυμνάσιο-10ο Λύκειο Ηρακλείου" και β) "Αξιοποίηση ΑΠΕ και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο Ηρακλείου" για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.
Οι προτάσεις που αναφέρονται σε δύο από τα παλαιότερα σχολικά συγκροτήματα του δήμου, και τα οποία επιλέχτηκαν με βάση τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας που το πρόγραμμα ορίζει, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,745 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθούν, έπειτα από άμεση αξιολόγηση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η σύνταξη των τεχνικών δελτίων και όλων των απαραίτητων εγγράφων περιλαμβάνουν δράσεις και για τα δύο σχολικά συγκροτήματα, όπως α) εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, β) προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας και οροφής, γ) εγκατάσταση συστήματος ηλιακών συλλεκτών, δ) εγκατάσταση μονάδων αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, ε) εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στ) αντικατάσταση κουφωμάτων, ζ) λοιπές βιοκλιματικές επεμβάσεις, η) δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και του κοινού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κ.ά.
Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Νίκος Γιαλιτάκης τόνισε ότι «η δημοτική μας Αρχή λειτουργεί πάντα με γνώμονα τον πολίτη και το περιβάλλον. Μία από τις βασικές μας επιδιώξεις είναι η συνεχής αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, που συντελούν τόσο στη μείωση του κόστους σε ό,τι αφορά την ενέργεια, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική ευαισθησία του Δήμου Ηρακλείου αλλά και οι αδιάκοπες προσπάθειές του για εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υποδομών στο χώρο της εκπαίδευσης αποδεικνύονται εμπράκτως με την υποβολή αυτών των δύο προτάσεων, που στόχο έχουν την αναβάθμιση δύο μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων σε "πράσινα" σχολεία, όπου οι μαθητές και οι εργαζόμενοι σ' αυτά θα βιώνουν τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση