iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Πεντάμηνη απασχόληση σε δήμους για 82.000 ανέργους


Πεντάμηνη απασχόληση σε δήμους για 82.000 ανέργους προσφέρουν δύο νέα προγράμματα των υπουργείων Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων θα έχει το ΑΣΕΠ, ενώ ο ΟΑΕΔ θα αναλάβει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου με τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν δελτίο ανεργίας. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επιλογή 57.000 δικαιούχων για κοινωφελή εργασία, με προκηρύξεις που θα εκδίδουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Το δεύτερο αφορά έργα αυτεπιστασίας σε δήμους, για ειδικότητες κυρίως
οικοδόμων και εργατών. Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε κυλιόμενους πίνακες βάσει προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ τις ασφαλιστικές τους εισφορές θα επιδοτεί ο ΟΑΕΔ.
Και για τα δύο προγράμματα, οι διαδικασίες επιλογής ξεκινούν τον Νοέμβριο, ενώ οι άνεργοι αναμένεται να πιάσουν δουλειά από τις αρχές του 2012.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση