iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2

60 εκατομμύρια ευρώ για το Βοήθεια στο σπίτι


Το ποσό των 60 εκ. ευρώ εξασφάλισε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού προς τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.
Ο Υπουργός απαντώντας στην Αναφορά του κ. Κεγκέρογλου είπε χαρακτηριστικά ότι «για τη χρηματοδότηση των δομών, κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», εξασφαλίστηκε το ποσό των 60 εκ. ευρώ υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης για το 2012. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης».
Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει ότι: «Μετά από συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει εξασφαλιστεί για το 2011 η κάλυψη από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που δεν θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται πλέον με την ενίσχυση της απασχόλησης και απευθύνεται σε ανέργους η απειλούμενους από ανεργία, προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους και να μπορέσουν να ωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση