iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗ

Μεγαλύτερο ωράριο στα δικαστήρια, λιγότερες διακοπές για δικαστές


Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα κατατεθεί πολυνομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και τη λειτουργία των δικαστηρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση "δραματική".Χαρακτηριστική ήταν η φράση του υπουργού: "Ένα εκατομμύριο έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους, αλλά δεν το βρίσκουν".


Οπως είπε ο κ.Παπαϊωάννου, θέτει στο τραπέζι του διαλόγου 53 μέτρα-προτάσεις, εκ των οποίων πολλά, όπως η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους συμβολαιογράφους, έχουν ήδη προκαλέσει τις αντιδράσεις των δικηγόρων.

Έκανε πάντως σαφές ότι οι προτάσεις θα περάσουν από τις Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στους δικηγόρους που υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματική η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους συμβολαιογράφους, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι θα σεβαστεί το Σύνταγμα και ότι "τίποτα δεν θα γίνει έξω από το πλαίσιο του Συντάγματος".

Ένα από τα 53 μέτρα-προτάσεις του υπουργού είναι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου, η οποία έχει ήδη αρχίσει με νομοθετικά μέτρα.

Ειδικά ως προς την απελευθέρωση του επαγγέλματος του δικηγόρου, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι υπάρχουν ενοχλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τρόικα για τους περιορισμούς στη διαφήμιση των δικηγόρων, για την πλήρη απελευθέρωση δικηγορικών εταιρειών, για τη συμμετοχή μη δικηγόρων (π.χ.λογιστές) στις δικηγορικές εταιρείες και τον υπολογισμό του τρόπου των εισφορών των δικηγόρων. Ως προς τα δύο τελευταία, ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση.

Ειδικότερα, οι 13 βασικοί άξονες για την αναβάθμιση των δικαστηρίων είναι:

* Ψηφιακή Δικαιοσύνη (e-justice).
* Η λειτουργία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και η αναβάθμιση του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών, ώστε να καταστεί ουσιαστικότερη. Στο σημείο αυτό, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση και αιτιολόγηση των κρίσεων των επιθεωρητών των δικαστών, ενώ πολλές πειθαρχικές αποφάσεις κατά των δικαστών τις επιστρέφει, καθώς έχουν επιβληθεί πολύ χαμηλές ποινές.
* Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων και διάλογος με όλους τους φορείς. Ο υπουργός τόνισε ότι το σημερινό ωράριο δεν μπορεί να "απαντήσει" στις ανάγκες της Δικαιοσύνης και για τον λόγο αυτό προτείνει την παράτασή του κατά δύο ώρες.
* Επαναπροσδιορισμός χρόνου δικαστικών διακοπών. Πλέον του περιορισμού των θερινών διακοπών, ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι στο διάστημα αυτό (θερινές διακοπές, δηλαδή από 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου) θα δικάζονται ορισμένες υποθέσεις, όπως ζητήματα παραγραφής, αποφυλάκισης κ.λπ.
* Απελευθέρωση επαγγελμάτων δικηγόρου και συμβολαιογράφου.
* Ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας.
* Βελτίωση κτιριακών υποδομών και η αξιοποίηση της περιουσίας του ΤΑΧΔΙΚ.
* Αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
* Επιτροπή για την ανασύνταξη του Κώδικα περί Δικηγόρων.
* Αναδιοργάνωση οργανικών θέσεων δικαστών και ορθολογικότερη ανακατανομή τους, σύμφωνα με τον υπάρχοντα όγκο δικαστηριακών υποθέσεων ανά δικαστήριο.
* Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων.
* Συνολική εξέταση θεσμού δικαστικής δαπάνης
* Επανεξέταση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Εθνική Σχολή Δικαστών

Επίσης ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε 24 προτάσεις για την επιτάχυνση της Πολιτικής και Ποινικής δίκης και άλλες 16 προτάσεις για τον τομέα της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ : ΕΘΝΟΣ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση