iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

εφεδρεία


Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία δε θα λάβουν τελικά αποζημίωση, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης (άρθρο 34), καθώς η καταβολή του 60% του βασικού μισθού τους έως και 24 μήνες συνυπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης.
Ωστόσο, το πιθανότερο η διάταξη δε θα αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους, δεδομένου ότι δε δικαιούνται αποζημίωση. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο της εφεδρείας θα αντιμετωπίσουν και οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου 10 οργανισμών που - σύμφωνα με το Νόμο 4002/2011 - γνώριζαν ότι θα μεταταχθούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου.
Το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι όσοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου από τους 22 συγχωνευόμενους οργανισμούς δε μεταταχθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου σε κενές οργανικές θέσεις των φορέων υποδοχής (όπως σημείωνε ο εφαρμοστικός νόμος) θα τεθούν αυτόματα σε καθεστώς εφεδρείας.
Με την παραπάνω ρύθμιση αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των "εφέδρων" που υπολογιζόταν εντός του 2011 από τους συγχωνευόμενους και καταργούμενους οργανισμούς, με στόχο να συμπληρωθεί ο αριθμός των 30.000 εφέδρων μέχρι το τέλος του 2011, μαζί με τους υπαλλήλους που θα τεθούν στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση