iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''


Λεφτά χάρη στο ΕΣΠΑ υπάρχουν, αλλά μονάχα επί του παρόντος για το κοινωνικό πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", καθώς για το 2012 και πέρα αναζητείται ένα νέο βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης, με το ελληνικό κράτος να εξακολουθεί να... ψάχνεται. Αυτή είναι η ουσία της επίσημης ενημέρωσης που έλαβαν, κατόπιν σχετικών αναφορών που κατέθεσαν οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Μαρία Σκραφνάκη και Μανόλης Στρατάκης, δια στόματος του υπουργού Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη.
Συγκεκριμένα, απαντώντας στις αναφορές που κατέθεσαν οι κ.κ. Σκραφνάκη και Στρατάκης, ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι «για τη χρηματοδότηση των δομών, κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" εξασφαλίστηκε το ποσό των 60 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης για το 2012. Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης».
Επίσης, στην απάντηση του υπουργού Εσωτερικών επισημαίνεται ότι, «μετά από συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει εξασφαλιστεί για το 2011 η κάλυψη από εθνικούς πόρους τού κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που δε θα καλυφτούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται πλέον με την ενίσχυση της απασχόλησης και απευθύνεται σε άνεργους ή απειλούμενους από ανεργία, προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους και να μπορέσουν να ωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης. Με τους πόρους αυτούς, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση δομών για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, όπως ορίζεται στο με Α.Π. 25634/ΕΥΣ 3472/8-6-2011 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από τους ως άνω αναφερόμενους εθνικούς πόρους, έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες οι σχετικές πιστώσεις, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των φορέων παροχής του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".
Όσον αφορά στη στελέχωση των δομών, με την αριθμ.64/2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, ενημερώσαμε τους ΟΤΑ ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται έως τη λήξη τους, δηλαδή έως την 31η/12/2011, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 3 του Ν. 2190/1994».
Σημειώνεται ότι ερώτηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" κατέθεσε χθες στη Βουλή και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση