iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν απόφαση 404/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, προσκαλούνται ανοικτά οι πλέον ειδικές ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να καταθέσουν το δημιουργικό τους πόνημα και την έμπνευσή τους με στόχο την ανάδειξη ενός σήματος που θα αντιπροσωπεύει και θα χαρακτηρίζει το Δήμο μας και την ταυτότητά του.
Ένα πλαίσιο αρχών και αξιών θα πρέπει να διέπει το περιεχόμενο και την κατάθεση των σχετικών προτάσεων:
* Αναζητούμε το δηλωτικό σήμα του Δήμου Μαλεβιζίου.
* Ένα σήμα λιτό, σαφές, εύληπτο με σύγχρονη εικαστική ματιά.
* Ένα σήμα που να ρίχνει τη ματιά του στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Που θα αντέχει στη διαχρονικότητα και θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία καλλιτεχνική δημιουργία άξια της μοναδικότητας του τόπου και δυνατή να αγκαλιάζει το σύνολο των ανθρώπων της κάθε γενιάς.
* Ένα σήμα που θα μπορεί να διέπεται από τη μεγάλη ιστορική πραγματικότητα της Τυλίσου, του Παλαιόκαστρου, την καλλιτεχνική κληρονομιά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το λαογραφικό-ιστορικό πλούτο του Κρουσώνα, τον πλούσιο φυσικό πλούτο της περιοχής με τη μοναδική παραγωγή προϊόντων από τη Μαλβαζία του μεσαίωνα έως σήμερα.
Όροι και προϋποθέσεις
1. Πρόταση/προτάσεις για το δηλωτικό σήμα του Δήμου Μαλεβιζίου μπορούν να καταθέσουν: Καλλιτέχνες, φοιτητές/τριες και απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας, Αρχιτέκτονες, γραφίστες όπως και κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να καταθέσει την ιδέα του. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει πέραν της μίας πρότασης μέχρι το συνολικό αριθμό των τριών.
3. Κάθε πρόταση θα πρέπει να αποστέλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Η εναρκτήρια ημερομηνία αποδοχής των προτάσεων ορίζεται η 3η Οκτωβρίου και καταληκτική ημερομηνία η 31η Οκτωβρίου.
5. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο με ένδειξη "Πρόταση για την επιλογή του σήματος του Δήμου Μαλεβιζίου", στη διεύθυνση Δήμος Μαλεβιζίου, πλ. Μιχ. Κατσαμάνης 71.414, Γάζι.
6. Η επιτροπή τοπωνυμίων θα αξιολογήσει τις προτάσεις μέχρι τη 10η Νοεμβρίου 2011 και θα επιλέξει μία την οποία θα προτείνει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου.
7. Ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν ορίζει χρηματικό έπαθλο για την επικρατέστερη πρόταση. Θα προβεί όμως σε ηθική βράβευση με ειδική δημόσια τελετή που θα περιλαμβάνει ένα συμβολικό δώρο.
8. Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα κατέχει την αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της υιοθετημένης πρότασης.
9. Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων των προαναφερομένων όρων από πλευράς συμμετεχόντων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τζαγκαράκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση