iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ριζικές αλλαγές στις επιδοτήσεις της ενιαίας ενίσχυσης από το 2012 ή τις αρχές του 2013 μέχρι και το 2009, θα παρουσιαστεί αύριο επίσημα στις Βρυξέλλες προς τους εκπροσώπους των κρατών-μελών. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε και παρουσιάζει σήμερα η "Ν.Κ." αναφέρουν ότι η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει τη θεσμοθέτηση της ενιαίας επιδότησης ανά στρέμμα, καθώς και πρόσθετες ενισχύσεις για το περιβάλλον, τους νέους αγρότες και τις μειονεκτικές περιοχές, ενώ οι ορισμοί "ενεργός" και "μη ενεργός γεωργός" εξακολουθούν να αποτελούν βασικό θέμα έντονου προβληματισμού για μια δικαιότερη κατανομή της "πίτας" στο εσωτερικό της κάθε χώρας!
Η υπόθεση συζητήθηκε εκτενώς και χθες το βράδυ στην Αθήνα, υπό την προεδρία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, προκειμένου η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στις διαπραγματεύσεις που έπονται.
Πιο αναλυτικά, εξετάζεται η θέσπιση ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σε επίπεδο κράτους ή περιφέρειας ή ζωνών, μελετάται η καθιέρωση νέων πρόσθετων ενισχύσεων για περιβάλλον, μειονεκτικές περιοχές, νέους και μικρούς γεωργούς, ενώ ορίζεται και η έννοια των "μη ενεργών γεωργών", οι όποιοι αποκλείονται από τις επιδοτήσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ευρωβουλευτή, καθηγητή Γιώργου Παπαστάμκου, το πλαίσιο που θα απευθύνει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών η Κομισιόν αύριο θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:
* Άμεσες ενισχύσεις: Εκτιμάται ότι οι διαβουλεύσεις σχετικά με την (ανά) διανομή των επιδοτήσεων μεταξύ κρατών-μελών προσανατολίζονται στην πρόβλεψη μιας "εθνικής οροφής" για κάθε κράτος-μέλος, η οποία θα περιλαμβάνει για τους αγρότες δύο μορφές ενισχύσεων: την καλούμενη "βασική ενίσχυση" και τις "πρόσθετες ενισχύσεις".
Η βασική ενίσχυση θα καθοριστεί με επιλογή κάθε κράτους-μέλους ως ενιαία ενίσχυση ανά στρέμμα είτε σε επίπεδο κράτους είτε σε επίπεδο περιφέρειας.
Τα κράτη-μέλη που θα επιλέξουν να καταβάλουν τις ενισχύσεις σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να καθορίσουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα αγρονομικά και τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά, τις προοπτικές της γεωργίας, ή τη θεσμική-διοικητική τους διάρθρωση.
Οι πρόσθετες ενισχύσεις θα αφορούν ειδικές περιπτώσεις όπως:
- Πρόσθετη ενίσχυση (30% της εθνικής οροφής) στους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.
- Εθελοντική πρόσθετη ενίσχυση (έως 5% της εθνικής οροφής) για τους γεωργούς σε περιοχές με συγκεκριμένα φυσικά μειονεκτήματα (συμπληρωματική της ισχύουσας ήδη ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα).
- Πρόσθετη ενίσχυση (έως 2% της ετήσιας οροφής) στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση (συμπληρωματική της ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα).
- Απλοποιημένο σύστημα υπέρ των μικρών γεωργών (έως 10% της ετήσιας εθνικής οροφής), οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ' αποκοπή πληρωμή, που θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες πληρωμές και θα διασφαλίζει διοικητική απλοποίηση.
Επίσης, θα παρέχεται ενίσχυση προκειμένου να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο παραγωγής (έως 5% της εθνικής οροφής) σε ορισμένες περιπτώσεις).
* Ορισμός "ενεργού γεωργού": Παρά τα αντιθέτως φημολογούμενα, φαίνεται ότι τελικά το κριτήριο "ενεργού" και "μη ενεργού γεωργού" καθορίζεται μόνο στη βάση του 5% του συνολικού εισοδήματος, αντί του 50% που ίσχυε παλαιότερα.
Με βάση το κριτήριο αυτό θα προταθεί μη καταβολή ενισχύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων τα ετήσια έσοδα από τη γεωργική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδημάτων τους. Κατ' εξαίρεση δε θα εφαρμόζεται το κριτήριο στους γεωργούς, οι οποίοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις κάτω από 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι πλείστοι σημερινοί Έλληνες ελαιοπαραγωγοί δε φαίνεται να κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τις επιδοτήσεις.
* Περιπτώσεις μη λήψης ενισχύσεων: Προτείνεται η μη καταβολή ενισχύσεων στις περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό της ετήσιας ενίσχυσης θα είναι κατώτερο των 100 ευρώ, ή η επιλέξιμη έκταση της καλλιέργειας είναι κάτω του ενός εκταρίου. Δεδομένης, ωστόσο, της ετερογενούς διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν κατώτατα όρια που ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη κατάστασή τους.


Αισιόδοξες εκτιμήσεις

Μιλώντας στη "Ν.Κ." χθες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σπύρος Δανέλλης, τόνισε ότι προσωπικά είναι αισιόδοξος για την τελική ψήφιση του κειμένου της νέας ΚΑΠ. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το 5% ως κατώτερο ποσοστό γεωργικού εισοδήματος για να μπορεί κάποιος να θεωρείται "ενεργός γεωργός" είναι μόνο ένας όρος και δε θα είναι ο μοναδικός. «Οι επαγγελματίες αγρότες της Ευρώπης ανησυχούν θεωρώντας ότι θα πρέπει να μπουν πιο αυστηρά κριτήρια για την καταβολή των επιδοτήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το 5% θα συνδυαστεί και με τα άλλα κριτήρια, που θα μπαίνουν από την κάθε χώρα-μέλος. Θα έχει το δικαίωμα η κάθε χώρα-μέλος να ορίζει το δικό της "ενεργό γεωργό". Είναι πάντως ξεκαθαρισμένο ότι το κείμενο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλύτερο από αυτά που αρχικά ξέραμε για τις περικοπές των κοινοτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ», εξηγεί ο κ. Δανέλλης, που πιστεύει ότι εντός του 2012 θα είναι εφικτή η ψήφιση της νέας ΚΑΠ. Ο κ. Δανέλλης, τέλος, μας ανέφερε ότι σε πρόσφατη απάντηση σε ερώτησή του ο επίτροπος Γεωργίας, Ντάσιαν Τσιόλος, τόνισε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική συμβάλλει και θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην επίτευξη του στόχου μιας "πράσινης" οικονομίας, και της ενδυνάμωσης των πολιτών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

<Β>

ΤΟ "ΚΟΥΡΕΜΑ"

Μειώσεις επιδοτήσεων

Προβλέπεται, παράλληλα, και προοδευτική μείωση των επιδοτήσεων έως και οροφή των αμέσων ενισχύσεων, ως εξής:
- Κατά 20% για ποσά 150.000 έως 200 000 ευρώ.
- Κατά 40% για ποσά 200 000 έως 250 000 ευρώ.
- Κατά 70% για ποσά 250 000 έως 300 000 ευρώ.
- Κατά 100% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.
Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, τα κράτη-μέλη θα προβούν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση-κούρεμα (όχι άνω του 3%) της οροφής του συστήματος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργήσουν το εθνικό απόθεμα, το όποιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου α) να καταβάλουν πληρωμές σε γεωργούς σε περιοχές που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση ή/και προγράμματα ανάπτυξης και β) να αυξήσουν γραμμικά την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση