iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΗ πρόσκληση


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση του έργου: "Καθορισμός της θαλάσσιας επιφάνειας του Λιμένος Ηρακλείου από επιπλέοντα αντικείμενα".
Το έργο αφορά τη σύνοψη ετήσιας σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η χρήση πλωτού μέσου είναι απαραίτητη για τον καθαρισμό της λιμενολεκάνης.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 600 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10:00, στο κεντρικό γραφείο του ΟΛΗ Α.Ε. (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται από τα γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε.
Πληροφορίες: κ. Λυτινάκη Χρύσα, τηλ. 2810/338.137.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ Α.Ε., Ιωάννης Μπρας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση