iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ηράκλειο 10/10/2011

Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με την αριθμ. 684/2011 κανονιστικού περιεχομένου απόφασή του ενέκρινε τις αριθμ. 70/2011 και 84/2011 εισηγήσεις-αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πρακτικό αρ. 1/2011 Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού.
Η παραπάνω με αριθμ. 684/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δημοσιευτεί με το πλήρες κείμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα (Λότζια) και έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τίτλο: "Έγκριση πρακτικού, αρ. 1/2011 Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού".

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Δημήτρης Καρατζάνης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση