iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

προτον


Άχραντη και αμόλυντη θα παραδοθεί η "νέα" Proton Bank, αφού ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διάσωσή της. Συγκεκριμένα, ιδρύεται νέα "καλή τράπεζα", με την επωνυμία "Νέα Proton Bank", στην οποία μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ. Δημ. Δεληπέτρος. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος αποδέχθηκε σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδας και υπέγραψε απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου άρθρου 63 Ε του Νόμου 3601/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει στην περίπτωση της τράπεζας Proton Bank.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η νέα "καλή τράπεζα" έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας και ενισχύθηκε από το σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης παρέσχε τα αναγκαία κεφάλαια και είναι ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.
Η νέα "καλή τράπεζα", σύμφωνα με το ΥΠ.ΟΙΚ., είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,6%, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας.
Επικεφαλής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της μεταβατικής τράπεζας (bridge bank) Proton Bank αναλαμβάνει ο κ. Στάθης Παπαγεωργίου (πρώην διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας FBB. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογραμμίζει το ΥΠ.ΟΙΚ., προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται η απόλυτα ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας που υποστηρίζεται από το υπάρχον προσωπικό της.
«Η νέα τράπεζα είναι απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση», καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση