iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ - Πράσινο γυμνάσιο


Με στόχο να αναβαθμίσει και να μετατρέψει σε "πράσινο" το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Δέκα, ο Δήμος Γόρτυνας υπέβαλε φάκελο υποψηφιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 1 "Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές -Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας".
Αν ενταχθεί τελικά το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Δέκα στο πρόγραμμα, τότε θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από βιοκλιματικές επεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, δημιουργία "πράσινης" στέγης, εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και χρήσης φωτοβολταϊκών, αυτόματο σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά. Παρεμβάσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν αισθητικά τα κτήρια και να βελτιώσουν βασικές δυσλειτουργίες τους.
Ήδη ο Δήμος Γόρτυνας υπέγραψε σχετική προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου, που διαθέτει διαχειριστική επάρκειας, προκειμένου η Τεχνική του Υπηρεσία να αναλάβει να προετοιμάσει και να καταθέσει το φάκελο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό 445 χιλιάδες ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναράκης για το συγκεκριμένο θέμα τόνισε πως η δημιουργία "πράσινων" σχολείων στο δήμο θα αναβαθμίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες φοιτούν οι μαθητές και θα συνδράμει στην εμπέδωση απ' όλους της οικολογικής συνείδησης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση