iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ»Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών, δέκα (10) στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και δέκα (10) στη Σχολή Επιστημών Υγείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των ανωτέρω Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδ. έτος 2011-2012, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ».
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος, και η μηνιαία χορηγία θα είναι πεντακόσια (500) ευρώ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι και τη 10η Νοεμβρίου 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810/393.620, κ. Ε. Μπαλάφα, και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Ο πρύτανης, καθηγητής Ευριπίδης Γ. Στεφάνου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση