iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας


"Εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου" είναι το θέμα του διαγωνισμού ασπρόμαυρης φωτογραφίας που διοργανώνουν στα Χανιά η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η μηνιαία εφημερίδα "Πυξίδα της Πόλης" με την υποστήριξη της Λέσχης Φωτογραφίας και του Κινηματογράφου Χανίων.
Ο φακός του φωτογράφου εστιάζει στον άνθρωπο, στο χώρο, το αντικείμενο, τη δραστηριότητα και αποτυπώνει... σκηνές από επαγγελματικές δραστηριότητες με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που ασκεί μια δραστηριότητα, όπως και σκηνές από επαγγελματικές δραστηριότητες που υπονοούν την ύπαρξη του ανθρώπινου στοιχείου.

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι, ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο διαμονής, χώρα, κ.λπ. Επίσης:
- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει από 1 έως 6 φωτογραφίες.
- Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ή η υπόνοια του ανθρώπινου στοιχείου (σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο και όχι η ΠΕΚ).
- Στο διαγωνισμό αυτό θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί είτε με αναλογική (αρνητικό ή θετικό φιλμ) είτε με ψηφιακή μηχανή. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλει.
- Στο διαγωνισμό αυτό δε θα γίνουν δεκτές πειραματικές φωτογραφίες που το περιεχόμενό τους έχει αλλοιωθεί είτε σε σκοτεινό θάλαμο είτε με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
- Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει CD ή DVD στο οποίο θα περιέχονται οι φωτογραφίες του (ψηφιακές ή σκαναρισμένες) σε μέγεθος 30x45 cm (ή 30x30 αν είναι τετράγωνες) στα 300 dpi, σε μορφή jpeg. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι της μορφής επίθετοX.jpeg (όπου επίθετο το επίθετο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και Χ ο αύξων αριθμός) (Παράδειγμα: ένας διαγωνιζόμενος με το όνομα Γιώργος Παπαδάκης στέλνει δύο φωτογραφίες. Τα αρχεία θα είναι της μορφής papadakis1.jpg, papadakis2.jpg.) Μαζί με το CD/DVD θα πρέπει να αποσταλεί και το δελτίο συμμετοχής που υπάρχει σε επόμενη σελίδα.
- Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό ορίζεται στα 10 ευρώ. Τα χρήματα μπορούν να αποσταλούν είτε μαζί με το CD/DVD σε κλειστό φάκελο ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αριθμό 5758-020951-719 τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (ΙΒΑΝ GR40 0172 7580 0057 5802 0951 719, δικαιούχος Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης), με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη. Φωτογραφίες χωρίς τη χρηματική συμμετοχή δε θα γίνονται δεκτές.
- Τα CD/DVD μαζί με το δελτίο συμμετοχής θα αποστέλλονται στη διεύθυνση “ΠΕΚ-Πυξίδα Της Πόλης Τ.Θ. 53, Χανιά, Τ.Κ. 73.135”, με την ένδειξη για το Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με συστημένη επιστολή.
- Τελευταία μέρα αποστολής ορίζεται το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Πέραν αυτής καμιά συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
Πληροφορίες: [email protected] και [email protected] .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση