iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΖΑΝΤΑ 13


Στο νομό Ηρακλείου το ΙΚΑ έχει εντοπίσει 1.745 συνταξιούχους - "φαντάσματα" που, ενώ λάμβαναν κανονικά σύνταξη, δεν προσήλθαν εντός της ημερομηνίας που είχε οριστεί για να απογραφούν, με το γεγονός αυτό να κινεί πολλές υποψίες καθιστώντας επικρατέστερο το σενάριο της απάτης…

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση