iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Το φίδι από την τρύπα καλείται να βγάλει ο ελληνικός τουρισμός, στον οποίο - όπως όλα δείχνουν - θα στηριχθεί η οικονομία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και στο θέμα της ανεργίας, καθώς σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που διενήργησε η McKinsey, για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, από την αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος στον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας μπορούν να δημιουργηθούν 220.000 νέες θέσεις εργασίας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα εκτιμώνται, μέχρι το 2021 η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας θα ξεπεράσει το 1/5, γεγονός που σημαίνει ότι η άμεση ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τουρισμού (άμεση και έμμεση συνεισφορά) μπορεί αυξηθεί κατά 18 δισ. ευρώ και να φτάσει τα 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της μελέτης, τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν στο 44% του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία, αλλά και στο 36% της εκτιμώμενης συνολικής ανάπτυξης της χώρας. Το 2010, πάντως, οι άμεσα και έμμεσα απασχολούμενοι στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα ήταν 746.000, σύμφωνα με στοιχεία του WTCC (World Travel & Tourism Council), αριθμός που ισοδυναμεί με το 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην εγχώρια οικονομία, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία ο τουρισμός συνεισφέρει σταθερά περισσότερο από το 16% στο ΑΕΠ και καλύπτει το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός", που σκοπό έχει τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν τη 1/1/2010 που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση