iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΡΟΙΚΑ
Το επιχείρημα ότι η τριετής συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη το 2010, με την οποία «πάγωσε» ο εθνικός κατώτερος μισθός, «δεν προωθεί την απαραίτητη μισθολογική συγκράτηση στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων για το εθνικό εισόδημα και την ανεργία» χρησιμοποιεί η τρόικα σχετικά με το αίτημα για μείωση του κατώτατου μισθού.Σύμφωνα με δημοσιευματα παρά τις κυβερνητικές αντιδράσεις, η τρόικα επιμένει στην ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την Πορτογαλία, όπου οι κατώτατοι μισθοί είναι περίπου 200 ευρώ χαμηλότερα από την Ελλάδα.

ΚΑΡΤΑ 1
Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι ο κατώτατος μισθός είναι στα 560 ευρώ, περίπου, ενώ την ίδια ώρα στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός -βάσει της εθνικής συλλογικής σύμβασης- είναι στα 740 ευρώ.

ΚΑΡΤΑ 2
Η τρόικα επισημαίνει ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να μειωθούν, ώστε το επίπεδό τους «να είναι αντίστοιχο με το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας».

Η εφημερίδα τα ΝΕΑ έχει στη διάθεσή της έγγραφο, στο οποίο η τρόικα αναπτύσσει τα επιχειρήματά της για την περαιτέρω μείωση του εργατικού κόστους στη χώρα.

Η ΤΡΟΙΚΑ λεει χαρακτηριστικα
ΚΑΡΤΑ 3

«Η κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει μια τριμερή συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και να προσαρμόσει τη συμφωνηθείσα οδό για τον εθνικό μισθό στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η αγορά εργασίας της Ελλάδας εισέρχεται τώρα σε μια ζώνη κινδύνου με πάρα πολλές θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί. Αυτό επηρεάζει τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο κατώτατο σημείο του εισοδηματικού καταμερισμού πολύ περισσότερο από όσους διαθέτουν ειδικά προσόντα και βρίσκονται στα υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι για να σωθούν θέσεις εργασίας των πιο ευάλωτων εργαζομένων, ο κατώτερος μισθός θα πρέπει να μειωθεί κάτω από το σημερινό επίπεδο των 740 ευρώ. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι σε άλλες χώρες, όπου υπήρχαν παρόμοιες οικονομικές συνθήκες, εφαρμόστηκε η μείωση του κατώτερου μισθού ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης των χαμηλόμισθων.Στους λόγους για να προχωρήσουν οι περικοπές αμοιβών, η τρόικα περιλαμβάνει και την απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα των εργαζομένων που πρέπει να ελευθερωθούν από το Δημόσιο.Οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας - 30.000 ως το τέλος του χρόνου - θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, ενώ η ένταξή τους στο νέο καθεστώς δεν θα επηρεάζει τη λήψη του εφάπαξ για όσους το δικαιούνται.Για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, προβλέπεται ότι οι οργανικές θέσεις (περιλαμβανομένων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, ενώ οι υπάλληλοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από την κατάργηση της θέσης και μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας.Στις ρυθμίσεις αυτές δεν υπάγονται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους, το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό στο ΕΣΥ, οι κληρικοί, οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο έχει αναπηρία 67%, καθώς και οι πολύτεκνοι.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση