iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή πείρα αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και την καθημερινή μελέτη παιδιών δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ.: 6976 864755 Κωδ.192674

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Από Πτυχιούχο ΦΙΛΟΛΟΓΟ και Πτυχιούχο ΦΥΣΙΚΟ καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος με διδακτική εμπειρία παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Έκθεσης, Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Λατινικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΕ και ΤΕΙ. Εκδίδονται αποδείξεις για φοροαπαλλαγή. Τιμή από 7 ευρώ. Υπεύθυνη εργασία και άριστη μεταδοτικότητα. Πληρ. Τηλ. 6984 332191, 6984 332104. Κωδ.190957

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Με πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα σε Οικονομικά μαθήματα Γ΄Λυκείου ( προετοιμασία πανελλαδικών) και μαθηματικά γυμνασίου-λυκείου, κατοίκων. Τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ. 6974 906959 Κωδ.190751

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ παραδίδει βοηθητικά μαθήματα σε παιδιά δημοτικού. Ειδικές γνώσεις σε δε θέματα δυσλεξίας κ διάσπασης προσοχής.

τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ.: 6942 271557 Κωδ.192645

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραδίδει ιδιαίτερα, στα μαθήματα αρχές οικονομικής θεωρίας, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων (προετοιμασία σε μαθητές Γ’ λυκείου). Πληρ. Τηλ.: 6976 463051 Κωδ.190792

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, και μπορεί να προσέχει παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία. Πληρ. τηλ. 6979 073988 Κωδ.191093

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου σε τιμές προσιτές.

Πληρ. τηλ. 6974 993989 Κωδ.192424

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Με πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, αναλαμβάνει την προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Δωρεάν σημειώσεις. Δεκτές και περιοχές εκτός Ηρακλείου. Πληρ. Τηλ. 6977 892871 Κωδ.192400

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει με υπευθυνότητα ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων), και αποφοίτους, περιοχές Ηρακλείου και Καρτερού. Πληρ. Τηλ. 6932 874112, 2810 333009, 6970 886463 Κωδ.191027

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια με μεγάλη φροντηστιριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα, σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ, καθώς και μεταξεταστέους. Πληρ. τηλ. 6976 367767 Κωδ.190933

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές, λυκείου, γυμνασίου και ΤΕΕ. Με πολυετή φροντιστηριακή πείρα.Τιμή από 10 ευρώ. Πληρ. Τηλ. 6978 802306 Κωδ.190943

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, δωρεάν σημειώσεις και επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης, προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Πληρ. Τηλ. 2810 282377, 6985 645741 Κωδ.190773

ΦΥΣΙΚΟΣ Μφροντιτηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΤΕΙ, 12 ευρώ γυμνάσιο, 14 ευρά λύκειο. Πληρ. Τηλ. 6942 281730 Κωδ.192741

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση