iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ


Το πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Κρήτη, Ρόδο, Χίο, Μύκονο, Σαντορίνη και συνολικά 32 μη διασυνδεδεμένα νησιά (που δε διαθέτουν δηλαδή υποβρύχιες διασυνδέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα και ηλεκτροδοτούνται από αυτόνομα συστήματα) έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Μοναδικός παραγωγός (εκτός των ανανεώσιμων πηγών) και έμπορος ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά σήμερα είναι η ΔΕΗ, σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα, όπου δραστηριοποιούνται ιδιώτες τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία ρεύματος. Ο κορμός του συστήματος ηλεκτροδότησης των νησιών είναι ακριβές και ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με πετρέλαιο, με κόστος παραγωγής πολλαπλάσιο εκείνου που ισχύει στην υπόλοιπη χώρα. Κάθε χρόνο η ΔΕΗ εισπράττει (μέσω της χρέωσης για τις "Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας" που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς) 500 εκατ. ευρώ από τους καταναλωτές, ως αποζημίωση για το γεγονός ότι τα τιμολόγια στα νησιά είναι ίδια με εκείνα της υπόλοιπης χώρας, ενώ το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι το μέγεθος των συστημάτων και η μέχρι σήμερα εμπειρία στα νησιά δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα δραστηριοποίησης νέων παραγωγών. Επιπλέον, στέκεται σε κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως οι σημαντικές εποχικές αυξομειώσεις της ζήτησης λόγω τουρισμού, το μεγάλο κόστος κατασκευής και λειτουργίας των συμβατικών μονάδων λόγω μικρού μεγέθους κ.τ.λ.
Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το σύστημα που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη χώρα είναι ότι οι παραγωγοί ρεύματος δε θα πληρώνονται με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν για την πώληση της ενέργειας αλλά με προκαθορισμένα από τη ΡΑΕ τιμολόγια που θα λαμβάνουν υπόψη τις τιμές του πετρελαίου, τους φόρους κ.λπ.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση