iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ


Πόσο πολύ την αγαπώ στο νού σου δεν το βάνεις
δεν εφαντάστηκα ζωή στην αγκαλιά μιας άλλης!

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση