iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΤΕ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec (www.eurorec.org), η πιστοποίηση των ιατρικών και νοσηλευτικών εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Integrated Care Solutions-Medical, ICS-M), που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με αποτέλεσμα την απόκτηση της "Σφραγίδας Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, Επίπεδο 2" (EuroRec EHR Quality Seal Level 2), για αυτές τις εφαρμογές.
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της υγείας, τμήματα των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που έχει αναπτύξει έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά, αρχικά -πιλοτικά - στην Περιφέρεια της Κρήτης και από το 1998 σε πολλές μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα.
Το EuroRec είναι ο ευρωπαϊκός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος προωθεί τη χρήση υψηλής ποιότητας συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων αυτών, καθορίζοντας λειτουργικά και άλλα κριτήρια. Αποτελείται από το μόνιμο δίκτυο των εθνικών κέντρων "ProRec" και παρέχει υπηρεσίες σε φορείς χάραξης πολιτικής, στην αγορά ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού, σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε απλούς πολίτες.
Το "Επίπεδο 2" της "Σφραγίδας Ποιότητας του EuroRec" είναι το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης του EuroRec και περιλαμβάνει 50 λειτουργικά κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, όπως είναι η πρόσβαση και διαχείριση της ασφάλειας των συστημάτων, οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για τη φαρμακευτική αγωγή και η κλινική διαχείριση των δεδομένων, με επίκεντρο την αξιοπιστία και τη συνέπεια των κλινικών στοιχείων, κριτήρια που ήδη εμπεριέχονται στο "Επίπεδο 1" της "Σφραγίδας ποιότητας". Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι οι πρώτες και οι μόνες εφαρμογές ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην Ελλάδα, που έχουν πιστοποίηση ποιότητας από ευρωπαϊκό οργανισμό με πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκά. Οι πιστοποιημένες εφαρμογές του ΙΤΕ λειτουργούν παραγωγικά σε περισσότερους από 20 φορείς υγείας της χώρας και αποτελούν, στην πλειονότητά τους, τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων υγείας, όπως είναι οι περιπτώσεις των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση