iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μειώσεις 3,3% του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 2,8% του αριθμού των απασχολουμένων, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2011, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

ΚΑΡΤΑ 1

Η Επιτροπή εκτιμά ακόμη για φέτος, ότι η προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών θα μειωθεί κατά 3,9%.

ΚΑΡΤΑ 2

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, την περίοδο 2008 - 2010, η απασχόληση στις ΜΜΕ είχε ήδη μειωθεί κατά 5% και η προστιθέμενη αξία κατά 3,8%.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή,

ΚΑΡΤΑ 3

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν κατά 71,7% στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία και συνιστούν το 85,6% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

στην Ε.Ε., όσο και στις παγκόσμιες αγορές, και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση