iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Κι άλλο "κουτσούρεμα" σε μισθούς και συντάξεις


Τα "πάνω - κάτω" φέρνει το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο στον "στενό" αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΝΠΙΔ, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου και δημοτικές επιχειρήσεις, εκτός των εισηγμένων) όπου θα εφαρμοστεί. Η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών αλλά και η κατάργηση του συνόλου των ειδικών επιδομάτων επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στις τελικές αποδοχές κυρίως σε δύο κατηγορίες υπαλλήλων:
Μέχρι και 50% σε 100.000 μόνιμους υπαλλήλους που λάμβαναν υψηλά επιδόματα, όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, κυρίως σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Μέχρι και 40% στους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, ανεξάρτητες αρχές, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου. Οι αμοιβές στις δημόσιες επιχειρήσεις αλλά και στα επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα ξεπερνούν σήμερα τον μέσον όρο των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, που υπολογίζονται στις 22.000 ευρώ, από 20% έως και 57% σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΔΙΕ, ΟΠΕ, ΟΣΚ κ.λπ.).

Έθνος

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση