iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ξαναεφεδρεία


Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του κράτους εντάσσει η κυβέρνηση την εφεδρεία στο στενό, κυρίως, δημόσιο τομέα, ώστε να «ευθυγραμμιστεί» και με τις απαιτήσεις της τρόικας που πιέζει για αποχώρηση ως το τέλος του έτους 30.000 υπαλλήλων.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας αναμένεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα υποχρεούνται όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία να μειώσουν κατά 30% τις δομές τους.
Η μείωση αυτή, την οποία είχε ζητήσει ο κ. Ρέππας και από τα μέλη της κυβέρνησης με σχετική επιστολή την οποία τους είχε αποστείλει, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση (ελάχιστοι υπουργοί καταδέχτηκαν να απαντήσουν), περιλαμβάνει την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, τη συγχώνευση «περιττών», όπως ονομάζονται, υπηρεσιών, τη μείωση των τμημάτων που έχουν πληθώρα ή καθόλου υπαλλήλους και την κατάργηση οργανισμών.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που επικαλείται «Το Βήμα», η μείωση των δομών του κράτους κατά 30% δε σημαίνει, κατ’ ανάγκη, και απολύσεις προσωπικού. Γεγονός είναι πάντως ότι η πλειοψηφία του προσωπικού που υπηρετεί στους υπό κατάργηση φορείς θα μετατεθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο και της κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων. Ένα τμήμα του ωστόσο, στην περίπτωση, βεβαίως, που πληροί τα κριτήρια που τίθενται, να του απομένουν δηλαδή δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί, θα τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας.
Η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου, από την άλλη πλευρά, που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κατάργηση ή τη συγχώνευση των δομών του κράτους, θα είναι μία συνεχής διαδικασία. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται και ειδικό συμβούλιο, στο οποίο εκτός από υπηρεσιακούς παράγοντες θα μετέχουν και εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ, το οποίο θα εκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες όλων του φορέων του Δημοσίου.
Τυχόν ελλείψεις σε προσωπικό που διαπιστώνονται θα καλύπτονται με μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες με βάση και τις ειδικότητές τους - μία διαδικασία η οποία θα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία θα έχει και την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του προσωπικού σ’ ολόκληρο το δημόσιο τομέα.
Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι οι μετακινήσεις προσωπικού από τη μία υπηρεσία στην άλλη να καλύπτουν τις ανάγκες οι οποίες θα προκύπτουν.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση