iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
Αυθαίρετα

«Βόμβες» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις: Κατασχετήρια για 50.000 κατοικίες


Πλειστηριασμοί και ακάλυπτες επιταγές αποτελούν βόμβες στα θεμέλια νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Προστασίας Καταναλωτών Δανειοληπτών Ελλάδας, για 50.000 κατοικίες έχουν εκδοθεί ήδη διαταγές πληρωμής και έχουν συνταχθεί οι κατασχετήριες εκθέσεις. Τα σπίτια αυτά έχουν σωθεί λόγω του «παγώματος» των πλειστηριασμών από το 2009.

Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ευ. Κρητικός, στο 7μηνο 2011 από το Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδόθηκαν πάνω από 16.000 διαταγές πληρωμής, όταν πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους το ίδιο δικαστήριο είχε εκδώσει σχεδόν 23.000 διαταγές πληρωμής.

Το ανησυχητικό είναι ότι το 40% αυτών των διαταγών πληρωμής αφορούν πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ενώσεων Καταναλωτών, οι διαταγές πληρωμής θα παρουσιάσουν εκρηκτική άνοδο, της τάξης του 400%, το διάστημα 2008-2012. Για παράδειγμα, οι διαταγές πληρωμής το 2008 ήταν 8.000 και πέρυσι μόνο το Πρωτοδικείο Αθήνας εξέδωσε 23.000, ενώ το 2012 αναμένεται ότι θα έχουν υπερβεί τις 34.000 (Πρωτοδικείο Αθήνας).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση