iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

δημιουργική λογιστική


Σε αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ την περίοδο 2005-2010 προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο του στατιστικού σχεδίου δράσης (Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές-JOSGAP) που υποστηρίζεται από τη Eurostat.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναθεώρηση αυτή αφορά κυρίως στην ένταξη νέων και επικαιροποιημένων πηγών στη διαδικασία κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών. Οι ρυθμοί ανάπτυξης (μεταβολές όγκου) του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2010 αναθεωρήθηκαν ως εξής: 2006 (σε +5,5% από 5,2%), 2007 (σε +3,0% από 4,3%), 2008 (σε -0,2% από 1,0%), 2009 (σε -3,2% από -2,0%), 2010 (σε -3,5% από -4,5%).
Ειδικότερα για το 2010, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,5%), στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών (-7,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,9%) και στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 3,8%).
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχει αναθεωρηθεί το επίπεδο του ΑΕΠ σε τρέχουσες αγοραίες τιμές, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις Μαρτίου 2011, ως εξής: 2005 (-0,9%), 2006 (-1,1%), 2007 (-1,9%), 2008 (-1,7%), 2009 (-1,4%) και 2010 (-1,2%).
Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτές τις αναθεωρήσεις είναι οι εξής:
- Νέες εκτιμήσεις για πολλές δραστηριότητες με βάση τα αποτελέσματα βελτιωμένων στατιστικών ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και νέων ερευνών στους κλάδους της ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
- Αναθεώρηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών βάσει κυρίως των νέων αποτελεσμάτων της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών.
- Εφαρμογή βελτιωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σχηματισμού του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες, με χρήση νέων πηγών και μεθόδων.
- Νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων, με τη χρήση νέων πηγών για την καταγραφή αυτών των συναλλαγών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση