iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
Ευρώ 72

Έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι η κρίση ξεκίνησε το 2008


Μετά την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων των ελληνικών εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2005 – 2010 στην οποία προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προέκυψε αναπροσαρμογή των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ύφεσης κατά την εξεταζόμενη πενταετία, καταδεικνύοντας ότι η ελληνική οικονομία είχε ήδη εισέλθει σε περιβάλλον ύφεσης από το 2008. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει χαμηλότερη τη συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ την περυσινή χρονιά.
Ειδικότερα, όπως δείχνουν τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, οι ρυθμοί ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) διαμορφώνονται ως εξής:
- 2006: 5,5% (από 5,2%)
- 2007: 3% (από 4,3%)
- 2008: -0,2% (από 1% – εδώ ξεκινά η ύφεση)
- 2009: -3,2% (από -2%)
2010: -3,5% (από -4,5%)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «από τα μέσα του 2010, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος βελτίωσης των στατιστικών πηγών και των μεθόδων της, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης (Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές-JOSGAP) που υποστηρίζεται από τη Eurostat».
Ειδικότερα για το 2010, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,5%), στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών (-7,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,9%) και στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 3,8%).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση