iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑ


Σύμφωνα με νέα βρετανική έρευνα, δεν είναι μόνο η παχυσαρκία των γονιών που επηρεάζει το βάρος των παιδιών. Αν οι γονείς έχουν χαμηλό βάρος, αυτό επιδρά επίσης στους απογόνους τους μέσω της κληρονομικότητας. Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα παιδιά που έχουν λεπτούς γονείς έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να είναι λεπτά και τα ίδια, σε σχέση με τα παιδιά οι γονείς των οποίων έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Οι ερευνητές μελέτησαν επί μια πενταετία το ύψος και το βάρος γονιών και παιδιών από περίπου 7.000 οικογένειες. Η ανάλυση του «δείκτη σωματικής μάζας» (προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους) έδειξε ότι όταν και οι δύο γονείς είχαν δείκτη στο κατώτερο (λεπτότερο) ήμισυ της ιδανικής σωματικής μάζας, τότε η πιθανότητα να έχουν λεπτό παιδί ήταν 16,2%, σε σχέση με 7,8%, αν και οι δύο είχαν δείκτη στο ανώτερο ήμισυ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση