iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 27/9/2011
Αριθμ. πρωτ.: 81629/33614

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 43713/17937/21-09-2011 απόφασης του περιφερειάρχη Κρήτης, σχετικά με τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (κατάταξης) για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ιδιοκτησίας Κονσολάκη Ματθαίου στη θέση "Τροχάλοι", Δ.Δ. Βαχού-Δήμου Βιάννου νομού Ηρακλείου, υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β') κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 μετά την αξιολόγησή του στην υποκατηγορία Β4.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς) και β) από το Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (αρμόδιος κ. Βασιλάκης Μιχ., τηλ. 2813/410.128).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση