iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ


Στο τραπέζι ξανά το ευρωομόλογο
Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την έκδοση ευρωομολόγων από τις έξι χώρες της ευρωζώνης που έχουν αξιολόγηση με τρία Α για τη δημιουργία μιας σταθερής ομολογιακής αγοράς που θα έχει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα προσφέρει χαμηλά επιτόκια στους δανειζόμενους.
Κίνδυνος χρεωκοπίας
Ελάχιστος
Πολύ χαμηλός
Χαμηλός
Μεσαίος
Πραγματικός
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Χρέος σε ποσοστό επί του ΑΕΠ (εκτίμηση για το 2011- Το όριο σύμφωνα με την Ε.Ε. είναι 60%)
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Κύπρος
Ιρλανδία
Σλοβακία
Εσθονία
Μάλτα
Ιταλία
Σλοβενία
Φιλανδία
Λουξεμβούργο
Αυστρία
ΠΗΓΕΣ Ernst&Young, Oxford Economics, αξιολογήσεις από τον Οίκο Fitch


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση