iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΟΒΕ


Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει σήμερα η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, μετά την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό διάσωσης το Μάιο του 2010, όπως τονίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τριμηνιαία έκθεσή του για την εγχώρια οικονομία. «Ενώ το 2010 η εφαρμογή της συμφωνίας υπήρξε, σε γενικές γραμμές, επιτυχής, με μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 5% του ΑΕΠ και λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, οι εξελίξεις το 2011 δημιουργούν έντονο προβληματισμό», αναφέρει το ΙΟΒΕ.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, στο δημοσιονομικό τομέα οι αρνητικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκαν και στο οκτάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος). Ειδικότερα, σημειώθηκε σημαντική απόκλιση από τον ετήσιο στόχο των φορολογικών εσόδων (περίπου 11%), κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συλλογής εσόδων, των λαθών του φορολογικού νόμου του Απριλίου 2010 (π.χ. αποδείξεις) αλλά και ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ύφεσης σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.
Απόκλιση όμως υπήρξε και από το στόχο των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,5% στο οκτάμηνο έναντι στόχου μηδενικής περίπου αύξησης για όλο το έτος. Η απόκλιση που εμφανίστηκε στο κρατικό έλλειμμα ως προς τον ετήσιο στόχο (περίπου 26%) θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δε γινόταν δραστική περικοπή, για δεύτερη συνεχή χρονιά, του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 30% περίπου κατά τη διάρκεια του οκταμήνου του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010.
Όμως, με δεδομένο το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή των Δημόσιων Επενδύσεων, η συνέχιση αυτής της πρακτικής έχει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, όπως προειδοποιεί το ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει, «οι πρόσφατες δηλώσεις και οι προσπάθειες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα εμπροσθοβαρούς εκτέλεσης του ΕΣΠΑ με αυξημένη κοινοτική συμμετοχή δημιουργούν θετικές προσδοκίες ότι οι δημόσιες επενδύσεις δε θα περικοπούν σημαντικά, χωρίς να αυξηθεί το έλλειμμα του ΠΔΕ. Αυτό όμως εξαρτάται και από τα έργα που προτείνει προς χρηματοδότηση η ελληνική πλευρά».
Παρατηρεί, δε, πως στον τομέα των μεταρρυθμίσεων σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές του 2009, ουδεμία ιδιωτικοποίηση έχει πραγματοποιηθεί, πλην της άσκησης του δικαιώματος πώλησης μέρους των εναπομεινάντων μετοχών του Δημοσίου στον ΟΤΕ προς την Deutsche Telecom.
Αναφορικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, το ΙΟΒΕ υποστηρίζει πως δημιούργησαν αρχικά προσδοκίες ότι το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, και γενικότερα τα προβλήματα της ευρωζώνης τίθενται εντός ενός ορθολογικού πλαισίου επίλυσης. Παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι θετικές προσδοκίες από τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά σήμερα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση