iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
ΔΕΗ

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου η αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο


Σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των δικαιούχων για το "κοινωνικό τιμολόγιο" ρεύματος απειλεί να επιφέρει η μείωση του αφορολογήτου. Δείτε τις προϋποθέσεις. Μία σειρά από κοινωνικές ομάδες, με βάση τα οικονομικά, κοινωνικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να εξασφαλίσουν 20%-30% χαμηλότερο κόστος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Η διαδικασία των αιτήσεων που αφορούν το 2012 ξεκινά αυτή την εβδομάδα και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Οι "αργοπορημένοι" που θα υποβάλουν αιτήσεις αργότερα, θα ενταχθούν επίσης αργότερα, από την ημέρα που θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά τους.
Η ΔΕΗ σημειώνει ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό τιμολόγιο από προηγούμενα έτη, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέες αιτήσεις, εκτός αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν είναι πλέον δικαιούχοι, οπότε είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν για να αποφύγουν τις σχετικές κυρώσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr ) και στο τηλέφωνο 210 9298000 απ' όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες.
Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες δικαιούχων είναι:
όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων (έκπτωση ως 20%)
οι τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο για τους τριτέκνους (έκπτωση ως 20%)
μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου (έκπτωση ως 30%)
ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 67% ή άτομα με προστατευόμενο μέλος οικογένειας που είναι ΑΜΕΑ 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου για τους τρίτεκνους (έκπτωση ως 30%)
Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη το 2012 θα κριθούν με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας που εκδόθηκαν εφέτος.
Σημειώνεται επίσης ότι για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο Κοινωνικό Τιμολόγιο θα πρέπει η κατανάλωση ρεύματος να μην ξεπερνά, ανά κατηγορία, τα εξής όρια:
για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος τις 1400 κιλοβατώρες
για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία τις 1600 κιλοβατώρες
Αν η κατανάλωση ξεπεράσει το όριο αυτό, τότε το σύνολο της κατανάλωσης τιμολογείται με το κανονικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, της ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση