iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Σε ισχύ το ωράριο των φαρμακείων


Σε ισχύ τίθεται η Υπουργική Απόφαση για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, για την οποία οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να την εφαρμόσουν.Αναλυτικά στην απόφαση του υπουργού Υγείας για την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας, που τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της, αναφέρονται τα εξής:
1. Η παρουσία κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου.
2. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης, ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο.
Οι δηλώσεις, διευκρινίζεται, υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
3. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους, για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο.
4. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει (σ.σ. αφαίρεση αδειών για ένα μήνα).
5. Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
6. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεων τους κατά τα ανωτέρω, δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών.
7. Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες-πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση του κ. Λοβέρδου για το ωράριο είναι παράνομη, παράλογη και χαοτική, οδηγεί τον κλάδο στη εξαθλίωση και διαλύει παντελώς το σύστημα των εφημεριών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θ. Αμπατζόγλου και πρόσθεσε ότι σε πρώτη φάση η απάντηση των φαρμακοποιών θα είναι η προσφυγή στην Δικαιοσύνη. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, υποστήριξε.

Πηγή Έθνος

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση