iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Γονείς

Σχολή Γονέων στο Δήμο Αστερουσίων


Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ), ξεκινά τη λειτουργία Σχολής Γονέων.
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στις Σχολές Γονέων, είναι τα εξής:
1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
· · Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
· Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
· Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
· Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
· Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
· Θέματα διατροφής & σωματικής άσκησης
· Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
· Σεξουαλική Αγωγή
· Τρίτη ηλικία και οικογένεια
· Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
· Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
· Επαγγελματικός Προσανατολισμός
· Κατανάλωση και Διαφήμιση
· Οικογενειακός Προϋπολογισμός
· Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
· Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
· Προώθηση της ισότητας των φύλων
· Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
· Συνεργασία γονέων-μεταναστών
· Ψυχολογική Υποστήριξη
· Αγωγή Υγείας
· Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
· Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για πληροφορίες και εγγραφές: 2813-401159/23
[email protected] // [email protected]

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση