iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΖΑΝΤΑ 9


Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ενημέρωσε τον πρύτανη ότι η σχολή, λόγω φόρτου αλλά και λόγω ιδιορρυθμίας της υπόθεσης, αφού πρόκειται για δικό της μέλος ΔΕΠ και ως εκ τούτου δε θα ήθελε να μείνει καμία σκιά στο ζήτημα του ελέγχου, θα προτιμούσε η έρευνα να γίνει εκτός Ιατρικής Σχολής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση