iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΒΓΟΝΤΖΑΣ


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΒΓΟΝΤΖΑ

Ήταν αληθινή βόμβα. Η κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνιστά πισωγύρισμα πολλών, μα πολλών δεκαετιών. Είναι γνωστός ο ρόλος αυτού του νομικού εργαλείου. Προστάτευε και προστατεύει τον αδύναμο πολίτη, τον αδύναμο κοινωνικό χώρο. Ήταν και αποδείχτηκε μεγάλη κατάκτηση. Γι' αυτό και σωστά αντέδρασε ο αρμόδιος υπουργός. Η πρόταση της Τρόικας ξεπερνούσε τις προσωπικές και θεσμικές του αντοχές.
Εδώ προφανώς έχουμε μπερδευτεί. Είναι δεδομένη η πρόταση κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι όμως δεδομένες οι μέθοδοι επίτευξης αυτού του στόχου. Οι λογιστικές μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες. Οι οριζόντιες και κάθετες περικοπές σπάνια αποδίδουν. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα προέλθει κυρίως από ένα σύγχρονο τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων (management). Η αύξηση της παραγωγικότητας επιτυγχάνεται με την ευρύτερη και άψογη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αυτά φαίνεται τα έχουν ξεχάσει. Και η Ευρώπη και η Τρόικα. Γι' αυτό και καταφεύγουν σε πρακτικές, τσιτάτα και θεραπείες που δεν ωφελούν. Που δε θεραπεύουν. Πού βρίσκεται η ρίζα αυτού του κακού, αυτού του εφιάλτη; Στερέψαμε από ιδέες. Στερέψαμε από γόνιμες πρωτοβουλίες. Δεν πήγαμε στην Ευρώπη με δικές μας ιδέες και δικά μας σχέδια ανάνηψης. Δεν τους προτείναμε πράξεις σωτηρίας που ανταποκρίνονται στις βαθύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες μας. Και αυτοί περιορίζονται μόνο σε οικονομετρικά μοντέλα. Δεν ξέρουν την ψυχή μας. Δεν τους νοιάζει.
Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι της καταρράκωσης και αποδόμησης του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη θέλει ψυχή. Θέλει συμμετοχή. Θέλει ελπίδα. Θέλει προσδοκίες. Θέλει ανθρώπους κυρίως αξιοπρεπείς. Με βαθιά αίσθηση της ξεχωριστής αξίας του καθενός μας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση