iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Μέτρα


Μέτρα

«Όσα μέτρα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα με την ελληνική κυβέρνηση δεν επαρκούν για την επίτευξη όλων των στόχων».

Ολι Ρεν,
Επιτροπος Ε.Ε.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση