iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Μέτρα


Μέτρα

«Όσα μέτρα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα με την ελληνική κυβέρνηση δεν επαρκούν για την επίτευξη όλων των στόχων».

Ολι Ρεν,
Επιτροπος Ε.Ε.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση