iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 23/9/2011
Αριθμ. πρωτ.: 80571/33092

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 2605/14-9-2011 απόφασης του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενου συγκροτήματος παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων (μονάδα παραγωγής, μονάδα ανακύκλωσης υποπροϊόντων παραγωγής, ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων και μηχανουργείο), λόγω επεκτάσεως, ιδιοκτησίας "ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ Α.Ε." στη θέση "Κρεμαστά" Κοινότητας Ανώπολης Δ.Ε. Γουβών Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου (κωδ. ΕΣΥΕ 266.1).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α) Από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς) και β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδιος κ. Δασενάκης Δημήτριος, τηλ. 2810/529.251, φαξ 2810/529.256.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση