iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη 27-9-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ως εξής:
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βάσεις δεδομένων", η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 628/31-8-2011 τ.Γ'.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Εγνατία 156, Τ.Κ. 54.006, Θεσσαλονίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 27-11-2011.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310/891.217 και 218.


Ο πρύτανης, Ιωάννης Χατζηδημητρίου.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση