iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ηράκλειο 21-9-2011
Αρ. πρωτ. 154131


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου µε τη µε αρ. 157/2010 απόφασή του έκανε δεκτή την τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης στην περιοχή «Πατέλες», στο Οικοδομικό Τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Καβάλας, Μακεδονίας, Οδυσσέως, Ν. Ξυλούρη και ειδικότερα τη δημιουργία διαμπερούς διάβασης και το χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο σε όλο το μήκος (από την οδό Οδυσσέως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ν. Ξυλούρη), μεταβλητού πλάτους, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του αγρ. τοπ. μηχανικού Κ. Κηπαράκη, δεδομένου ότι από την τροποποίηση αυτή προκύπτει αύξηση του κοινόχρηστου χώρου.
Το σχέδιο της τροποποίησης θα αναρτηθεί στο γραφείο 409 της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου στον τέταρτο όροφο του κτηρίου επί των οδών Ιδομενέως και Μεραμβέλλου (πρώην ξενοδοχείο «Εσπέρια») από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011, για 15 ημέρες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την παραπάνω πρόταση τροποποίησης από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 έως 14:00 και ενδεχομένως να υποβάλουν ενστάσεις μέσα στο παραπάνω διάστημα.

Ο αντιδήμαρχος, Μανόλης Βασιλάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση