iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη 29-9-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης, ως εξής:
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάνατζμεντ και έμφαση στη διοίκηση παραγωγής", η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 628/31-8-2011 τ.Γ'.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, Τ.Κ. 54.006, Θεσσαλονίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 29-11-2011.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310/891.214 και 212.

Ο πρύτανης, Ιωάννης Χατζηδημητρίου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση