iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ


Μετά τις 100 θέσεις στη καθαριότητα και τις 50 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, άλλες 15 θέσεις εργασίας ανοίγουν τώρα από το Δήμο Ηρακλείου, αυτή τη φορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ). Όπως συνέβη και στις δυο προηγούμενες προκηρύξεις, έτσι και σε αυτό το διαγωνισμό, οι προσλήψεις αφορούν σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες που υπάρχουν στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
Ο λόγος συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στα πλαίσια του οποίου η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ηρακλείου προκήρυξε το σχετικό διαγωνισμό ζητώντας να προσλάβει 15 συμβασιούχους διαφόρων ειδικοτήτων. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 1 δάσκαλος (ΠΕ) και 1 φιλόλογος (ΠΕ). Επίσης 3 εμψυχωτές εικαστικών, 3 εμψυχωτές μουσικοκινητικής και 4 εμψυχωτές θεατρικών παιχνιδιών. Ακόμα 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής και 1 καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα τους παραδοσιακούς χορούς.

Οι απαιτήσεις
Για τις 2 θέσεις, δασκάλου και φιλολόγου, ως κύρια προσόντα απαιτούνται το πανεπιστημιακό πτυχίο, διδακτική εμπειρία 2 ετών, καλή γνώση Αγγλικών και υπολογιστή. Για τις 3 θέσεις εμψυχωτών εικαστικών ως κύρια προσόντα απαιτούνται πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και διδακτική εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, ενώ εναλλακτικά ζητούνται απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Καλών Τεχνών. Για τις 3 θέσεις εμψυχωτών μουσικοκινητικής ζητούνται πανεπιστημιακά πτυχία Μουσικής και Μουσικολογίας, ενώ για τις 4 θέσεις εμψυχωτών θεατρικών παιχνιδιών ζητείται πανεπιστημιακό πτυχίο θεατρικών σπουδών ή πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής θεάτρου. Για τις θέσεις, τέλος, των καθηγητών Φυσικής Αγωγής απαιτείται το αντίστοιχο πανεπιστημιακό πτυχίο.

Εντοπιότητα

Σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση, βασικό κριτήριο είναι η εντοπιότητα σε πρώτο βαθμό για τους δημότες Ηρακλείου και δευτερευόντως για τους δημότες άλλων δήμων του νομού Ηρακλείου. Πριμοδοτούνται επίσης η εμπειρία, ο βαθμός βασικού τίτλου, ο χρόνος ανεργίας του διαγωνιζόμενου και ο αριθμός τέκνων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου (Ανδρόγεω, 3ος όροφος). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια και μόνο αίτηση για θέση μιας κατηγορίας μονάχα προσωπικού ειδάλλως θα ακυρώνεται.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση