iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

προϋπολογισμός 2


Πρόσθετα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους 3,382 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2012. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 53,202 δισ. ευρώ έναντι 49,820 δισ. ευρώ φέτος.
Αναλυτικότερα τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 24,115 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι του 2011. Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται αυξημένα κατά 27,5% (θα ανέλθουν σε 10,902 δισ. ευρώ) λόγω της κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της σημαντικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στα 5.000 ευρώ.
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένονται μειωμένα κατά 22% (θα ανέλθουν σε 2,157 δισ. ευρώ) λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από 24% σε 20% για τη χρήση 2011. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα κατά 217,6% το 2012.

Έμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29,087 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2011. Τα έσοδα από το ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 2,3% και να ανέλθουν σε 16,510 δισ. ευρώ.
Οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στα επίπεδα της κατανάλωσης, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να μετριαστούν λόγω της πλήρους εφαρμογής του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,048 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%, λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 18,2% και να αποδώσουν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ το 2012 κυρίως λόγω της αύξησης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Τέλος, τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10,679 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ στον καπνό, καθώς και της περαιτέρω αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση