iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

AKINHTA ΧΑΡΑΤΣΙ
Σε διευκρινιστική ανακοίνωση σε σχέση με το πώς θα πληρώσουμε το νέο χαράτσι για τα ακίνητα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.Το τέλος, θα καταβληθεί σε δύο δόσεις το 2011 και τέσσερις το 2012. Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται το ύψος της τιμής ζώνης, το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μέχρι αρχές Οκτωβρίου θα έχει φτάσει στους καταναλωτές το τέλος για τα ακίνητα. Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, εφόσον το επιβάλλει ο νόμος, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος για όποιους δεν πληρώσουν το ειδικό τέλος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) Τιμή ζώνης (ΤΖ)
1)0,5€ για ευπαθείς ομάδες
2)3€ έως € 500 ΤΖ
3)4€ για ΤΖ 501-1000€
4)5€ για ΤΖ 1001-1500€
5)6€ για ΤΖ 1501-2000€
6)8€ για ΤΖ 2001-2500€
7)10€ για ΤΖ 2501-3000€
8)12€ για ΤΖ 3001-4000€
9)14€ για ΤΖ 4001-5000€ και
10)16€ για ΤΖ 5001€ και άνω.
Παλαιότητα
1)έως 26 έτη συντελεστής 1
2) 25-20 έτη συντελεστής 1,05.
3) 19-15 έτη συντελεστής 1,1.
4)14-10 έτη συντελεστής 1,15.
5)9-5 έτη συντελεστής 1,2 και
5)4-0 έτη συντελεστής 1,25.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση