iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Σε 28.000 ως 30.000 ανέρχεται ο αριθμός όσων θα βρεθούν εκτός Δημοσίου σε πρώτη φάση, μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συζήτησε την τελική συμφωνία για την εργασιακή εφεδρεία.Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, εξ αυτών περίπου 18.000-20.000 θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας και 7.000-8.000 θα απολυθούν με την καταβολή αποζημίωσης.Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης σε 300 εκ. ευρώ το 2012.Ως βασικό κριτήριο, τέθηκε ο χρόνος στον οποίο συνταξιοδοτείται κάποιος εργαζόμενος είτε στο στενό είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εκτιμάται ότι αφορά κυρίως όσους έχουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι άνω των 60 ετών και θα βγουν στην σύνταξη τα επόμενα 1 με 2 χρόνια.Αυτοί θα αμοίβονται με το 60% του μισθού τους και όταν τελειώσει η εφεδρεία θα πάρουν πλήρη σύνταξη, ενώ θα καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις.

Η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και επτά διαφορετικές- αλλά συμπληρωματικές- δράσεις:
Κατά την πρώτη φάση, η οποία αφορά το τρέχον έτος:

ΚΑΡΤΑ 1

Δράση 1η: Σε καθεστώς εφεδρείας τίθενται όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη.

Δράση 2η: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν.

Δράση 3η: Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Δράση 4η: Τερματισμός του προνομιακού καθεστώτος που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης

Δράση 5η: Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα.

Δράση 6η: Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση θα γίνει με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Ε., με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και του ΟΟΣΑ. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού, η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στο δημόσιο τομέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράμματα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση