iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΗ πρόσκληση


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στη χρήση πέντε (5) καταστημάτων που βρίσκονται στο κτήριο του Νέου Επιβατικού Σταθμού στο Λιμάνι Ηρακλείου μέσω Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.
Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται τετραετής (4), αρχόμενη από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης.
Για κάθε κατάστημα προβλέπεται διαφορετική εμπορική χρήση και πώληση συγκεκριμένων προϊόντων.

Κ1: Ψιλικά, είδη καπνιστού, Τύπος, ηλεκτρονικά είδη, χαρτικά (26.70m2)
K2: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, είδη κρητικής λαϊκής τέχνης, κρητικά (νωπά και μη) συσκευασμένα τρόφιμα (39.60m2).
Κ3: Καφετέρια, Snack bar, ταχυφαγείο (82.00 m2 στεγασμένος +68.00 m2 υπαίθριος χώρος).
Κ4: Κοσμηματοπωλείο, είδη δώρων, μπιζού (61.50 m2).
Κ5: Αναψυκτήριο (28.00 m2).

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ίσο με το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα του χώρου για τον οποίο ενδιαφέρονται και πλειοδοτούν γι' αυτόν.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες κλειστές προσφορές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πλειοδοτήσουν και για περισσότερα του ενός καταστήματα.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ (γραφείο πρωτοκόλλου).
Η διακήρυξη του διαγωνισμού, σχέδια των καταστημάτων και πίνακας με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τα ελάχιστα μηνιαία μισθώματα διατίθενται από τα γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε.
Πληροφορίες: κ. Λυριντζάκης Σταύρος, τηλ. 2810/338.164.

Ο διευθύνων σύμβουλος ΟΛΗ Α.Ε., Ιωάννης Μπρας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση